Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської облради –

провідний культурно-освітній, організаційно-методичний, творчий, пошуково-дослідницький заклад, який вивчає, аналізує та визначає процеси соціокультурного розвитку області, координує діяльність закладів культури і мистецтв, забезпечує умови для розвитку народної творчості та мистецького аматорства, сприяє збереженню української культури та культур етносів і національних меншин Закарпаття, відродженню та популяризації осередків традиційних ремесел, займається впровадженням інноваційних технологій та методик освітнього процесу мистецьких шкіл, дозвіллєвої діяльності закладів культури клубного типу, а також удосконаленням фахового рівня працівників культури та мистецтв.

• листопад 1945 року – початок діяльності Закарпатського обласного будинку народної творчості;
• квітень 1980 року – реорганізація (Закарпатський обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи);
• січень 1992 року – реорганізація (Будинок народної творчості Закарпаття);
• червень 1997 року – реорганізація  (Закарпатський обласний центр народної творчості);
• лютий 2008 року – Обласний організаційно-методичний центр культури;
• з березня 2018 року – перейменування (Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради).

– реалізація завдань державної політики у галузі народної творчості, розвитку клубної справи та діяльності мистецьких шкіл;
– розробка соціокультурних програм, рекомендацій з питань розвитку культурно-освітніх закладів, народної творчості, мистецького аматорства з урахуванням та збереженням локальних особливостей та традицій області;
– організація та проведення обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих звітів, державних та календарно-обрядових свят, виставок образотворчого, декоративно-ужиткового та фотомистецтва, інших культурно-мистецьких проектів;
– розробка та впровадження у практику діяльності закладів культури і мистецтв наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів роботи;
– організація і проведення нарад, семінарів, конференцій, практикумів, творчих лабораторій, майстер-класів з метою підвищення кваліфікації методистів районних методичних центрів, працівників закладів культури клубного типу, керівників аматорських колективів, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
– забезпечення проведення методичного супроводу вдосконалення професіоналізму викладачів мистецьких шкіл;
– організація обласних виставок учнівської та викладацької художньої творчості, конкурсів виконавської майстерності, олімпіад, пленерів тощо для учнів мистецьких шкіл області;
– розробка, видання та розповсюдження методичних, наукових, довідкових, репертуарних, інформаційно-рекламних матеріалів тощо з питань культурно-освітньої роботи, початкової мистецької освіти, організації дозвілля, народної творчості;
– організаційно-методичне керівництво з питань охорони нематеріальної культурної спадщини області;
– формування довідково-інформаційного фонду (методичні посібники, рекомендації, розробки, тематичні сценарії, аудіо-, відеотеки тощо) та надання його для використання установам, закладам культури клубного типу, мистецьким школам, громадським об’єднанням;
– підтримка культурно-мистецьких ініціатив громадських організацій та спілок, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва, національно-культурних товариств, надання методичної і практичної допомоги українцям за кордоном з питань, що належать до компетенції Центру;
– підготовка до видання щоквартального вісника «Культурологічні джерела».

– Центр створений на підставі рішення Закарпатської обласної ради від 29 листопада 2007 року №400 і є правонаступником Закарпатського обласного Центру народної творчості;
– засновником Центру є Закарпатська обласна рада; галузеву політику та управління діяльністю Центру забезпечує департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Центру;
– Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, правовими актами Міністерства культури України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а також Статутом Центру;
– Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та головному управлінні Державної казначейської служби України у Закарпатській області, печатку, штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк;
– Центр самостійно планує, організовує і здійснює свою статутну діяльність, визначає основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей;
– безпосереднє керівництво діяльності Центру здійснюється директором, який призначається на посаду шляхом укладення з Департаментом культури контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу, проведеного згідно з вимогами Закону України «Про культуру» та відповідно до рішення обласної ради;
– при Центрі на громадських засадах діють: консультативно-дорадчі органи, аматорські художні колективи, творче об’єднання «Мистецька колиска»;
– Центр здійснює міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічну діяльність в галузі культурно-освітньої роботи та народної творчості відповідно до чинного законодавства та норм міжнародного права.

Ганна Василівна Дрогальчук
Ганна Василівна Дрогальчук

Ганна Василівна Дрогальчук

директор

Докладніше
Василь Васильович Барановський
Василь Васильович Барановський

Василь Васильович Барановський

заступник директора

Докладніше
Людмила Василівна Веклюк
Людмила Василівна Веклюк

Людмила Василівна Веклюк

завідувач відділу інновацій та соціально-культурних програм, технологій та культурно-дозвіллєвої діяльності

Докладніше
Олена Степанівна Гайдук
Олена Степанівна Гайдук

Олена Степанівна Гайдук

завідувач відділу народної творчості та аматорського мистецтва

Докладніше
Катерина Олегівна Гара
Катерина Олегівна Гара

Катерина Олегівна Гара

провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва

Докладніше
Марина Іванівна Офіцинська
Марина Іванівна Офіцинська

Марина Іванівна Офіцинська

завідувач інформаційно-редакційного сектору відділу інновацій та соціально-культурних програм, технологій і культурно-дозвіллєвої діяльності

Докладніше
Олеся Андріївна Павлюк
Олеся Андріївна Павлюк

Олеся Андріївна Павлюк

завідувач відділу міжнародних зв’язків у галузі культурно-освітньої діяльності та народної творчості

Докладніше
Костянтин Олегович Ковган
Костянтин Олегович Ковган

Костянтин Олегович Ковган

методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва

Докладніше
Іван Васильович Хланта
Іван Васильович Хланта

Іван Васильович Хланта

провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва

Докладніше
Володимир Васильович Мишанич
Володимир Васильович Мишанич

Володимир Васильович Мишанич

провідний методист інформаційно-редакційного сектору відділу інновацій та соціально-культурних програм, технологій і культурно-дозвіллєвої діяльності

Докладніше
Олена Михайлівна Ваш
Олена Михайлівна Ваш

Олена Михайлівна Ваш

методист І категорії з питань національно-патріотичного виховання відділу інновацій та соціально-культурних програм, технологій та культурно-дозвіллєвої діяльності

Докладніше
Анатолій Володимирович Чередниченко
Анатолій Володимирович Чередниченко

Анатолій Володимирович Чередниченко

завідувач відділу організаційно-технічного забезпечення

Докладніше
Оксана Іванівна Герасимович
Оксана Іванівна Герасимович

Оксана Іванівна Герасимович

бухгалтер ІІ категорії

Докладніше
Ярослав Емерикович Мигович
Ярослав Емерикович Мигович

Ярослав Емерикович Мигович

головний бухгалтер

Докладніше
Наталія Іванівна Стегура
Наталія Іванівна Стегура

Наталія Іванівна Стегура

завідувач народного етнографічного музею

Докладніше
Ольга Геннадіївна Зюбрицька
Ольга Геннадіївна Зюбрицька

Ольга Геннадіївна Зюбрицька

керівник народного аматорського ансамблю народної пісні «Розмарія»

Докладніше
Віра Георгіївна Кобулей
Віра Георгіївна Кобулей

Віра Георгіївна Кобулей

керівник народної аматорської кіностудії «Едельвейс»

Докладніше
Маріанна Василівна Ганькович
Маріанна Василівна Ганькович

Маріанна Василівна Ганькович

методист методичного кабінету початкової мистецької освіти

Докладніше
Алла Андріївна Товт
Алла Андріївна Товт

Алла Андріївна Товт

завідувач методичного кабінету початкової митецької освіти

Докладніше
Наталія Леонідівна Орбан
Наталія Леонідівна Орбан

Наталія Леонідівна Орбан

юрисконсульт

Докладніше
Альона Станіславівна Степанюк
Альона Станіславівна Степанюк

Альона Станіславівна Степанюк

провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва Закінчила з відзнакою КВНЗ «Ужгородський музичний коледж імені Д. Є. Задора» ЗОР (2019) і здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст; спеціальність «Музичне мистецтво»; спеціалізація «Народні інструменти»; професійна кваліфікація «Артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю». З 18 листопада 2019 року провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва.

Докладніше
Микола Васильович Мовнар
Микола Васильович Мовнар

Микола Васильович Мовнар

провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв (2008)  і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Хореографія» та здобув кваліфікацію балетмейстера народної хореографії, викладача фахових дисциплін, артиста. З третього лютого 2020 року провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва.

Докладніше
Сичкун Володимир Федорович
Сичкун Володимир Федорович

Сичкун Володимир Федорович

методист відділу міжнародних зв’язків у галузі культурно-освітньої діяльності та народної творчості

Докладніше

спрямовує свою роботу на:

 • вивчення, збереження, відродження та популяризацію традиційного народного мистецтва (організація фольклорних експедицій, видання збірників народнопоетичної творчості, створення осередків народних художніх промислів тощо);
 • дослідження та узагальнення нематеріальної культурної спадщини (інвентаризація та класифікація елементів НКС);
 • методичне забезпечення культосвітньої діяльності районних методичних центрів, міських, районних будинків культури та сільських закладів культури клубного типу, аматорських колективів, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (розробка програм, перспективне планування, ведення документації аматорських колективів, методичні розробки, поради, індивідуальні консультації);
 • організацію навчання та підвищення кваліфікації керівників аматорських колективів, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (обласні, міжрайонні та районні семінари, семінари-пленери, творчі лабораторії, майстер-класи, круглі столи, конференції тощо);
 • організацію та проведення фестивалів, театралізованих свят, конкурсів, концертних програм, оглядів, творчих звітів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва тощо;
 • розробку сценаріїв;
 • організацію атестації аматорських колективів для присвоєння та підтвердження звання «народний», «зразковий»;
 • узагальнення досвіду роботи кращих аматорських колективів і майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
 • висвітлення культурно-мистецького життя краю в Інтернет-ресурсах і на сторінках обласних та всеукраїнських ЗМІ.

спрямовує свою роботу на:

 • методичне забезпечення культурно-освітньої діяльності районних методичних центрів (РМЦ), районних будинків культури (РБК), міських будинків культури (МБК) та сільських закладів культури клубного типу (ЗККТ) (розробка програм, перспективних планів, аналіз звітів про виконану роботу, методичні розробки, поради, сценарії, індивідуальні консультації);
 • формування баз даних методичних та інформаційних матеріалів;
 • організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників закладів культури клубного типу (обласні, міжрайонні та районні семінари й наради, творчі лабораторії, майстер-класи, перспективне планування, ведення документації діяльності клубних закладів та курси підвищення кваліфікації);
 • організацію обласних оглядів-конкурсів сільських закладів культури клубного типу, районних і міських будинків культури, методичних кабінетів;
 • організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалів, масових свят, конкурсів, концертів;
 • навчання керівників колективів самодіяльних дискотек, атестацію дискотек області;
 • пошук і впровадження нових соціокультурних проектів (практик);
 • проведення соціологічних досліджень: аналіз роботи, моніторинг, опитування респондентів та експертів галузі;
 • випуск щоквартального вісника «Культурологічні джерела»;
 • висвітлення культурно-мистецького життя краю в Інтернет-ресурсах і на шпальтах обласних та всеукраїнських засобів масової інформації;
 • збір та популяризацію усної народної пісенної творчості Закарпаття.

спрямовує свою роботу на:

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження досягнень культури, мистецтва, передового досвіду роботи провідних спеціалістів галузі, кращих установ та колективів національних меншин області;
 • організацію і проведення нарад, семінарів, круглих столів, лекцій та інших форм підвищення кваліфікації працівників культури;
 • надання організаційно-методичної та практичної допомоги творчим колективам області щодо їх участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах;
 • співпрацю з товариствами національних меншин Закарпаття, українцями, що проживають в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії і Союзом русинів-українців Словаччини з метою обміну досвідом роботи та зміцнення міжнародних зв’язків у галузі культури;
 • співпрацю з творчими спілками, громадськими організаціями та залучення їх до участі у культурно-мистецьких заходах національних меншин області;
 • систематичне подання матеріалів до друку в щоквартальному віснику установи «Культурологічні джерела»;
 • висвітлення заходів в Інтернет-ресурсах, на шпальтах обласних та всеукраїнських засобів масової інформації;
 • оновлення інформаційної бази колективів національних меншин області.
 • створення відео- і кіносюжетів та програм.
Закрити меню