Пісні українців Мараморощини (Румунія)

Пісні українців Мараморощини (Румунія)
«Пісні українців Мараморощини (Румунія)» / Іван Хланта, запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ ст., прим., алф. покажч. та слов. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2022. – 856 с. : іл.

До книжки «Пісні українців Мараморощини (Румунія)» ввійшли найбільш довершені зразки народних пісень, записаних у кінці 90-х років ХХ та на початку ХХІ століть від обдарованих носіїв фольклору у селах Бистрий, Великий Бичків, Вишавська Долина, Вишня Рівна, Красний, Кривий, Кричуново, Луг, Миково, Поляна, Русково. За всю історію видання українського фольклору така повна збірка народної пісенності Мараморощини з музичним супроводом публікується вперше.

Збірник стане у пригоді музикознавцям, етнографам, філологам, працівникам культури, учасникам художніх мистецьких колективів, учителям, учням та шанувальникам  народнопоетичної творчості.

Залишити відповідь